Pěvecký sbor

Pěvecký sbor v naší farnosti má dlouholetou tradici, existoval tu již před 2. světovou válkou a bez přerušení  působí do dnešních dnů.

V současnosti se tu prolínají sbory tři -  velký, mládežnický a dětský, ovšem leckteří zpěváci zpívají na  dvou i třech pozicích. Díky tomuto poněkud zvláštnímu uspořádání můžeme ale pokrýt  významné svátky během roku,  nedělní bohoslužby se scholou i dětské mše sv. s rytmickým doprovodem.

V naší práci nám hodně pomáhá možnost zpívat i mimo náš farní kostel. Už jsme  hostovali v Sebranicích, Sádku, Korouhvi, Jimramově, na Chlumku, v evangelickém kostele v Borové a Telecím. Zazpívali jsme si i v kostele sv.Jakuba a chrámu sv.Barbory v Kutné Hoře. S jimramovským sborem jsme se zúčastnili 2x přehlídky sborů v Boskovicích a se sbory hradecké diecéze jsme spolupracovali  na přípravě hudebního programu v rámci eucharistického kongresu  v Hradci Králové (r.2002).

Letos nás čeká milé jubileum- 10. vánoční koncert. Myšlenka vánočních koncertů se zrodila před 10 lety, kdy se naše farnost zapojila do projektu Adopce na dálku. Výtěžkem z koncertu se pokryje většina nákladů spojená s touto činností.

A jaké slovo na závěr?  Ač jsme jen vesnická farnost, počet členů je obdivuhodný, velký sbor čítá kolem 24 členů. Přesto velmi rádi uvítáme další zájemce, ale pozor, krok zpět už není tak jednoduchý. Každý má  za úkol při odchodu  přivést  náhradou 2 nové zpěváky ! ;)

Odevzdání se službě Bohu

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek, ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli. 

sv. Ignác z Loyoly

Jdi zpět