Modlitby Otců

Modlitby Otců jsou součástí "Solace Community" (komunity Útěcha). Vznikly, aby následovaly rozšířené Modlitby Matek. V naší farnosti se otcové schází ke společné modlitbě většinou ve farní kapli, aby zde  Pána chválili a jemu svěřovali své radosti i starosti. Jak je psáno v modlitební knížečce Modliteb Otců: "Snažíme se potlačit naši přirozenou touhu rozdávat rady a raději tyto problémy odevzdáváme Pánu." Rádi bychom mezi sebou  přivítali i další otce, kteří se chtějí takto modlit za svoje rodiny. 

Jdi zpět