Společenství manželů

Ve farnosti existuje společenství manželů, kdy manželské páry se setkávají jednou za měsíc, aby spolu sdílely své radosti i starosti. Centrem setkání je modlitba a diskuse nad tématem. V současné době se zabýváme Posynodální apoštolskou exhortací o lásce v rodině  - AMORIS LAETITIA. Nechybí ani společné agapé.

Jdi zpět