Pravidelné bohoslužby

Neděle:

V Borové v 8.00 hod.
V Telecím v 10.00 hod.

Na Svaté Kateřině

od Velikonoc do konce října
každou druhou neděli v měsíci v 11.30 hod.
v listopadu poutní mše svatá

Všední dny v Borové:

V letním období (od přechodu ze zimního času na letní) v 18.00 hod.
V zimním období (od přechodu z letního času na zimní) v 17.30 hod.
Ve čtvrtek v 7:30 hod. (v zimním i letním období).

 

Svátost smíření:

Vždy půl hodiny přede mší svatou, nebo dle domluvy. Na první pátek v měsíci od 17.00 ho.