Zápis pastorační rady ze dne 8.4. 2014

Z tohoto jednání se omluvili František Pražan a František Stodola. Jako vždy po úvodní modlitbě otce Milana jsme začali jednat o potřebných záležitostech.
 
1) prvním bodem bylo rozloučení s otcem Václavem Tobkem, který byl ustanoven otcem biskupem na výpomoc ve farnosti Polička.
 
 
2) pak jsme mluvili o organizaci FARNÍHO TÁBORA . Přihlášky jsou vytištěny, budeme čekat na zájem ze strany dětí a rodičů.
 
 
3) dále byl na řadě farní výlet 24. května. Otec Milan zajistil návštěvu Strahovského kláštera, Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha a SEMINÁŘE. Takže, program je opět velice zajímavý a poutavý. Abychom všechno stihli, musíme odjíždět ráno v 5 hodin, podle počtu přihlášených budou 2 autobusy. Už se těšíme, protože loni Kutná Hora byla moc prima.

Jdi zpět