Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 2. 6. 2020

Zápis z pastorační rady ze dne 2. 6. 2020

 

Předmětem schůzky bylo

1. svěcení kapličky v Oldřiši dne 14. 6. 2020

2. konání farního dne

Bylo dohodnuto:

V naší farnosti se svátek Božího těla obvykle překládá na následující neděli, protože je tato neděle též dnem svěcení kaple v Oldřiši, nebude se letos překládat. Slavnost i s průvodem proběhne ve čtvrtek 11. 6. v 17.30 h.

Ranní mše svatá v Borové v neděli 14. 6. bude posunuta na 9 hodin a v Telecím bude zrušena.

Byli určeni lektoři, kteří při svěcení kapličky budou číst 1. a 2. čtení a přímluvy. (Bednářovi, Hájkovi, V. Stodola)

Bylo dohodnuto, kdo zajistí dárky a květiny pro pana biskupa.(Z. Hájková, L. Čermáková, J. Bednář.)

Dále jsme se domluvili na konání farního dne v letošním roce a to v neděli 6. 9. 2020, pokud to situace dovolí.

Za pastorační radu:

M. Romportl,  P. Dvořák ,  Z. Hájková,  L. Čermáková ,  J. Bednář , V. Bednář, V. Stodola.

(omluveni M. Stodolová, J. Hartmanová,)

Jdi zpět