Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti ze dne 4. 2. 2020

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 4.2.2020

 

Přítomni: P. Milan Romportl, Jan Bednář, Vít Bednář, Lucie Čermáková, Pavel Dvořák, Jiří Hájek, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, Josef Pražan, Václav Stodola

Omluveni: Magdalena Stodolová

Byla projednána následující témata:

 • finanční situace farnosti
 • oprava střechy kostela sv. Kateřiny – opravu je v plánu provést asi do 5 let, je potřeba vytvořit předběžný rozpočet (zajistí o. Milan + Pavel Dvořák), protože je možnost požádat obec Borovou o příspěvek na opravu
 • zvonice v Telecím – z důvodu bezpečnosti je nutné zamezit vstupu cizích osob na zvonici
 • kostel v Pusté Rybné – havarijní stav kostela, zvážit možnosti opravy
 • výstavba kaple sv. Františka – zatím bude v kostele sv. Markéty ponechána kasička na příspěvek na výstavbu kaple, do 2.2.2020 zde bylo vybráno 17 000 Kč
 • církevní pozemky – vstoupit do jednání o prodloužení smluv o pronájmu pozemků
 • jednodenní farní výlet – návštěva o. Antonína Pražana v Prostějově (květen nebo dle časových možností o. Antonína)
 • 17.5.2020 – pouť na Bukovině
 • 14.6.2020 v 15 hodin – svěcení kaple sv. Františka z Assisi v Oldřiši – na přípravách se domluvit se zástupci obce Oldřiš
 • 21.6.2020 – farní den
 • 19.7.2020 – pouť v kostele sv. Markéty v Borové
 • o prázdninách výlet s dětmi + přespání na faře – termín bude upřesněn
 • 2.8 - 8.8.2020 – farní tábor v Borku u Budislavi

Jdi zpět