Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 24. 9. 2019

Zápis z jednání pastorační rady dne 24. 9. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE   24. 9. 2019

Přítomni:  Vít Bednář, Lucie Čermáková, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, P. Milan Romportl, Magdalena Stodolová, Václav Stodola

Omluven: Jan Bednář, Pavel Dvořák

 

Byla projednána následující témata:

 • u schodiště na kůr se zvětšuje prasklina ve zdi – kontrolu zdiva zajistí Lucie Čermáková
 • oprava vstupních dveří na faru
 • farní pouť – plánujeme v době adventu, nejspíše v sobotu 7. 12., do Olomouce k Panně Marii Sněžné (Svatý kopeček je v rekonstrukci, poutní mše sv. zde nyní není možná). Zamýšlíme spojit pouť i s prohlídkou katedrály sv. Václava a návštěvou adventních trhů.
 • večer chval - 27. 10. v 17.00 hod v kostele sv. Kateřiny u příležitosti dokončení oprav kostela
 • advent a vánoční svátky
 • společná farní dovolená o jarních prázdninách na horách – organizaci zajistí Václav Stodola
 • víkendová farní rekolekce v postní době – rozvažujeme možné lokality
 • výhled na příští rok
  • Velikonoce
  • zvažujeme farní zájezd do Itálie – Assisi, San Giovanni Rotondo (působiště sv. P. Pia), návštěva hrobu sv. Markéty Antiochijské v Montefiascone v provincii Viterbo v Toskánsku, nad Bolsenským jezerem; časově v první polovině září 2020, další informace upřesní P. Milan Romportl
  • farní den – červen 2020

Jdi zpět