Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 12. 2. 2019

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 12.2.2019

 

Přítomni: P. Milan Romportl, Jan Bednář, Vít Bednář, Pavel Dvořák, Jiří Hájek, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, Josef Pražan, Magdalena Stodolová, Václav Stodola

Omluveni: Lucie Čermáková

Byla projednána následující témata:

  • finanční situace farnosti
  • oprava kostela sv. Kateřiny – termín jaro – léto 2019, proběhne výběrové řízení na zhotovitele, žádost o dotaci, je třeba zhodnotit stav odvodnění a dle situace naplánovat potřebné opravy
  • výstavba kaple sv. Františka z Assisi v Oldřiši – jsou zhotoveny plánky, realizace stavby plánována do října 2019
  • nákup aku vysavače - schváleno
  • oprava nebo výměna vstupních dveří fary a vrat u garáže – bude rozhodnuto dle cenové nabídky
  • schválení příspěvku pro Likvidaci lepry 5.000 Kč, příspěvku pro Hnutí pro život 5.000 Kč, doplatek cca 2.100 Kč na Adopci na dálku (zbývající část cca 4.400 Kč pokryta z výtěžku vánočního koncertu)
  • farní výlet – v Západních Čechách není zatím ubytování, bude upřesněno
  • misijní říjen 2019 – ve farnosti bude probíhat příprava na misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František, první středu v měsíci bude přede mší svatou modlitba svatého růžence za misie, jednou za měsíc při nedělní mši svaté bude věnován prostor misiím, do programu pro děti po dětské mši svaté bude zařazena činnost související s misiemi
  • modlitba za kněze po mši svaté – je důležité ji nevynechávat, v neděli se bude modlit kratší modlitba za kněze z kancionálu, ve všední den modlitba jako doposud
  • prostor pro přípravu přede mší svatou – prosba, aby modlitba růžence skončila 5 minut před začátkem mše svaté, čas ticha je potřebný k přípravě na mši svatou, ke vzbuzení úmyslu, zpytování svědomí

 

Další setkání pastorační rady je plánováno na duben 2019.

Jdi zpět