Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 17. 10. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 17.10.2018

 

Přítomni: P. Milan Romportl, Jan Bednář, Vít Bednář, Lucie Čermáková, Pavel Dvořák, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, Václav Stodola

Omluveni: Magdalena Stodolová

Byla projednána následující témata:

  • použití finančního přebytku z farního dne
  • skácení třešní „vrabčinek“ u hřbitovní zdi (listy a plody poškozují hroby, stížnosti majitelů hrobů) – nabídka dřeva za pokácení a úklid
  • farní výlet – Západní Čechy, předběžný termín 25. – 26.5.2019, bude upřesněno
  • pronájem pozemku v Telecím – naplánováno jednání se zájemcem, po té bude rozhodnuto
  • úklid farní stodoly – brigáda v listopadu 2018

Další setkání pastorační rady je plánováno na leden 2019.

Jdi zpět