Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 25. 9. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 25.9.2018

 

Přítomni: P. Milan Romportl, Jan Bednář, Lucie Čermáková, Pavel Dvořák, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, Václav Stodola

Omluveni: Vít Bednář, Magdalena Stodolová

Byla projednána následující témata:

 • finanční situace farnosti
 • opravy kostela v Telecím - využití dotace ze SZIF, příslib dotace od obce Telecí ve výši 100.000Kč
 • záměr postavit v obci Oldřiš nedaleko obecního úřadu kapli zasvěcenou sv. Františku z Assisi
 • farní pouť na Mariánskou horu u Lanškrouna -  neděle 21.10.2018, mše sv. ve 14:00, možnost prohlídky poutního místa, popř. pobožnost křížové cesty, v případě dostatečného počtu zájemců doprava autobusem (odjezd ve 13:00)
 • drakiáda – dle počasí, předběžný termín neděle 7.10.2018
 • adventní doba:
  • sobotní roráty se společnou snídaní na faře (v loňském roce se osvědčilo)
  • návštěva sv. Mikuláše v kostele
  • duchovní obnova – uskuteční se na faře, termín bude upřesněn
  • vánoční doba:
   • návrh upravit zpěvy při půlnoční mši svaté
   • živý Betlém na farní zahradě
   • vánoční koncert?
   • pobyt na horách – o jarních prázdninách, termín a místo budou upřesněny
   • pouť na Bukovině – 12.5.2019
   • farní výlet – na dva dny,  předběžný termín 25. – 26.5.2019, bude upřesněno
   • farní tábor – je zájem ho uskutečnit, možnost změny místa konání
   • farní den – zvážit termín (červen nebo září 2019)

Další setkání pastorační rady je plánováno na říjen 2018.

Jdi zpět