Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 10. 5. 2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 10. 5. 2018

Přítomni:  Vít Bednář, Lucie Čermáková, Pavel Dvořák, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, P. Milan Romportl, Magdalena Stodolová, Václav Stodola

Omluven: Jan Bednář

 

Byla projednána následující témata:

 • změna podušek pod kolena v kostele
 • pouť na Bukovině 20.5. – budou připraveny lavice a stoly, občerstvení. Zveme k besedě po mši svaté. Zajišťující osoby:
  • zpěvy – Zdena Hájková
  • občerstvení – Jana Hartmanová, Lucie Čermáková, Tomáš a František   Pražanovi
  • stoly – Michal Drahoš, Jan Hartman           
  • údržba travních ploch v okolí fary – zajistí P. Romportl, Stodolovi
  • základní návrh programu farního dne a technického zajištění
  • oprava kostela sv. Kateřiny – zpracovává se žádost na dotaci, podána bude na podzim tohoto roku. Opravy jsou plánovány na příští rok.
  • renovace dveří na zvonici a bočních vchodů do kostela – zajistí P. Romportl
  • je třeba uklidit stodolu u fary – bude vyhlášena brigáda. Předpokládaný termín je v červnu, po usušení sena.           

 

 

                                                                                                                 zapsala: M. Stodolová     

Jdi zpět