Volby do pastorační rady farnosti dne 29. 10. 2017

Dne 29. 10. 2017 proběhly v Římskokatolické farnosti Borová volby do pastorační rady farnosti. Zvoleni byli:

Ing. Václav Stodola

Jan Bednář

Ing. Vít Bednář

Zdena Hájková

Jmenováni P. Milanem Romportlem byli tito farníci:

MUDr. Magdaléna Stodolová

Bc. Lucie Čermáková

Ing. Jana Hartmanová

Zástupcem za obec Telecí byl jmenován Pavel Dvořák.

 

Tentýž den byli jmenováni také  členové ekonomické rady farnosti. Jsou to:

Ing. Václav Stodola

Jiří Hájek

Josef Pražan

Jdi zpět