Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti ze dne 1. 2. 2018

Dne 1. 2. 2018 se sešla Pastorační a Ekonomická rada farnosti Borová, jednalo se o první schůzku po podzimních volbách.  

Přítomni: Jan Bednář, Vít Bednář, Lucie Čermáková, Pavel Dvořák, Jiří Hájek, Zdena Hájková, Jana Hartmanová, p. Milan Romportl, Josef Pražan, Magdalena Stodolová, Václav Stodola

 

Byla projednána následující témata:

Ekonomická:

 • ekonomická situace farnosti
 • plánovaná oprava kostela v Telecí – oprava šindelové střechy, fasády, hřbitovní zdi, schodů do kostela. Začátek oprav je plánován na jaro 2018, předpokládané ukončení prací koncem roku 2018. Oprava bude financována formou dotace SZIF a spoluúčasti naší farnosti. Bude vyhlášeno výběrové řízení na realizující firmu, zorganizování a časové naplánování si bere na starost otec Milan. Rýsuje se možnost získat dotaci i na novou elektroinstalaci, možnosti a podrobnosti zjistí otec Milan.
 • plánovaná oprava kostela v Pusté Rybné – oprava fasády, okna, věžičky kostela, izolace kostela. Při realizaci přislíbila pomoc obec Pustá Rybná prostřednictvím pana Jarmila Pospíšila – finančně i eventuelním zapůjčením techniky, zorganizováním brigády.
 • kostel Sv. Kateřiny – výhledově bude třeba též provést větší opravu střechy a izolaci kostela proti vlhkosti. Prozatím nemáme konkrétní plány, bude předmětem dalších jednání.
 • oprava dveří na zvonici kostela v Borové
 • pokračování oprav hřbitova v Borové – hřbitovní zeď, instalace laviček, oprava vstupních bran – bude financováno a realizováno obcí Borová
 • jako farnost jsme se připojili k organizaci Hnutí pro život, na podporu její činnosti jsme odsouhlasili darovat 5 000 Kč.

 

Pastorační:

 • úprava vybavení síňky a prostoru před lavicemi vhledem k rozrůstajícímu se počtu našich nejmenších – přidání lavičky a koberce
 • Duchovní obnova v Jeníkově je plánována na první víkend v březnu
 • předběžný termín farního výletu 12. – 13. 5. 2018, jako návrh padlo Zakopané v Polsku a Nitra na Slovensku
 • předběžný termín farního dne stanoven na 17. 6. 2018

 

 

zapsala:  Magdalena Stodolová

Jdi zpět