Zápis z pastorační rady ze dne 26.01.2017

Zápis z farní rady ze dne 26.1.2017

 

Předmětem schůzky bylo projednání některých ekonomických a pastoračních aktivit do poloviny roku 2017.

 

- P. Milan Romportl podal informaci o stavu nových pachtovních smluv

- Žádost Obce Pustá Rybná o prodeji či pronájmu pozemku v k.ú. Pustá Rybná p.č. 86 (FR se přiklání pronájmu, proběhne jednání)

- Obec Pustá Rybná nabídla pomoc při opravě místního kostela sv. Bartoloměje (proběhne jednání, P. Milan Romportl, J. Bednář st)

- Informace o dožitém stavu šindelové krytiny na hřbitovní zdi kolem kostela v Telecí (P. Milan Romportl prověří možnost případné dotace)

 

- O jarních prázdninách je zamluvena chalupa v Orlických horách (lyžování) – zájemci se mohou přihlásit na faře

- P. Milan Romportl plánuje jednodenní duchovní obnovu v Borové – pro manžele (cca 04/2017)

- Naplánování farního výletu cca 20.-21.5.2017 (v ČR na 2 dny – 1 noc, So, Ne), Litoměřice a okolí

- Farní den se uskuteční 18.6.2017

- P. Milan Romportl navrhl uskutečnit program farní kavárny (cca 1 x měsíčně)

- Farní tábor se uskuteční v 08/2017 – viz farní web

 

 

 

Za farní radu:

M. Romportl, P. Dvořák , J. Hájek, F. Pražan,  M. Macháčková,  J. Bednář st., J. Bednář ml.,    V. Stodola (omluveni: M. Pražanová, F. Stodola)

 

Jdi zpět