Zápis z pastorační rady ze dne 18.02.2016

 

Zápis z farní rady ze dne 18.2.2016

 

Předmětem schůzky bylo projednání bodů, viz níže.

  • M. Romportl informoval FR, že v lese v Telecím je cca 2,00 m3 suchého dřeva. Projednávala se možnost nabídnout toto dřevo některým farníkům

  • M. Romportl informoval FR o havarijním stavu kostela na sv. Kateřině (dožité podokapní žlaby a svody, částečně poškozená střešní krytina).  Projednával se způsob nápravy. M. Romportl osloví klempíře J. Pražana za účelem posouzení stávajícího stavu klempířských konstrukcí s vypracováním rozpočtu na opravu. Na tuto opravu by se použily finanční prostředky z obce Borová, která nabídla farnosti 20 000 Kč na jakékoliv práce spojené s farností. Případné další finanční prostředky by se použily ze stávajícího úču farnosti, se zvážením vyhlásit mimořádnou sbírku na tuto opravu.

  • M. Romportl a V. Stodola informovali FR o vypracovaném projektu, z obce Borová, který zahrnuje terénní úpravy na hřbitově (chodníky, okapové chodníky, vodovodní přípojky, osvětlení kostela). Zde je možnost získat, na práce spojené s páteřními chodníky, dotací, o kterou, ale musí požádat farnost Borová. Dále bylo předběžně odsouhlaseno, po výše uvedených prací, převést darovací smlouvou pozemky hřbitova na obec Borová (s věcným břemenem ).

  • M. Romportl informoval FR, o odvádění desátku do fondu solidarity, z výnosu  vrácených nemovitostí (mimo lesy, které již nyní spravují Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o,).

  • Letošní pouť Na Bukovině se bude konat 15. 5. 2016 (z důvodu farní pouti do Krakova viz níže)

  • Ve dnech 20. -. 22. 5. 2016 se uskuteční farní pouť do Krakova (M. Romportl informoval o programu pouti).

 

Za farní radu:

M. Romportl, , J. Bednář st., J. Hájek, F. Pražan, V. Stodola, F. Stodola,

M. Macháčková, M. Pražanová, P. Dvořák (omluven: J. Bednář ml.)

 

Jdi zpět