Zápis z pastorační rady ze dne 27.11.2015

Zápis z farní rady ze dne 27.11.2015

 

Předmětem schůzky bylo upřesnění a potvrzení některých pastoračních aktivit do konce roku 2015.

- Ze 4. na 5. 12 2015 se organizuje přespání dětí na faře

- 6.12.2015 – příchod Mikuláše při nedělní mši svaté (balíčky pro děti zajistí Marta Pražanová)

- 12.12.2015 proběhne duchovní obnova v Orlovně

- V rámci mší svatých v adventu, budou probíhat sobotní roráty při svíčkách

- Na Štěpána proběhne v našem kostele „Živý Betlém“ – nacvičený dětmi farnosti

Dále jsme byli seznámení, P. Milanem Romportlem, s množstvím finančních prostředků vedených na farním účtě a v hotovosti v pokladně.

Dalším bodem bylo seznámení se stavem vydávání církevního majetku (12 ha lesa již bylo vydáno a spravují ho Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o). V současné době probíhá vydávání ostatních pozemků. Zde se řešilo organizování nájemních smluv se stávajícími či případně novými nájemci těchto pozemků. FR vzala na vědomí, že prioritou bude dále pozemky pronajímat, ne prodávat.

 

 

Za farní radu:

M. Romportl, , J. Bednář st., J. Bednář ml., J. Hájek, F. Pražan, V. Stodola, F. Stodola,

M. Macháčková, (omluveni: M. Pražanová, P. Dvořák)

Jdi zpět