Zápis z pastorační rady ze dne 9. 9. 2015

Zápis z farní rady ze dne 9. 9. 2015

Předmětem schůzky bylo rámcové naplánování pastoračních aktivit na období do 08/2016.

- 27. 9. 2015 se uskuteční farní pouť na Chlumek u Luže (mše svatá bude v 15:00 hod.). Opět bude možnost jet autobusem či vlastním dopravním prostředkem.

- Na říjen 2015 se opět plánuje uskutečnění drakiády, nedělní pěší výlet po bližším či vzdálenějším okolí a v rámci  Misijní neděle (18. 10) tzv. Misijní koláč (pečení a prodej koláčů po mši svaté u kostela, zajistí děti).

- Od října 2015 bude opět na faře probíhat setkávání nad katechismem (středy).

- Na období adventu je plánována jednodenní duchovní obnova (sobota), Mikuláš pro děti a přespání dětí na faře.

- V období Vánoc se uskuteční nacvičení a předvedení živého betléma (dětmi).

- Koncem roku proběhne turnaj ve florbalu.

- Na jarní prázdniny se plánuje lyžování v Orlických horách či v Jeseníkách.

- V 02/2016 by proběhla prodloužená víkendová duchovní obnova v Rokoli(pátek a ž neděle).

- V jarním období se uskuteční společný výlet ministrantů (březen) a výlet dětí (květen).

- V 05/2015 (asi21.5.) se uskuteční prodloužený farní výlet (pouť) do Polska. Bude zajištěn průvodce. Chtěli bychom navštívit místa spojená s osobou Jana Pavla II. (Wadowice, dále Krakov a okolí).

- V 05/2016 by se uskutečnil hudební koncert v kostele sv. Kateřiny.

- 19. 6. 2016 proběhne farní den.

- 6. 8. – 13.8. 2016 farní tábor na Borku.

- V 07/2016 ministrantský putovní výlet.

Dále se plánuje během roku na první pátky adorace s modlitbou a to vždy za nějakou konkrétní skupinu (za manžele, za rodiny, za nemocné, za studenty či přímo za nějaké aktuální téma).


Od 1. 10. 2015 dochází v týdnu ke změně hodiny slavení mše svaté. Vždy ve čtvrtek bude mše svatá místo večer, v 7:30 hod. ráno.


Jednotliví členové pastorační rady si přebrali úkoly, které budou zajišťovat.Na další úkoly budou také oslovení farníci.


Za farní radu:
M. Romportl, M. Pražanová,J. Bednář st., J. Bednář ml., J. Hájek, F. Pražan, V. Stodola, F. Stodola,
M. Macháčková, P. Dvořák

Jdi zpět