Zápis z pastorační rady ze dne 13.5.2015

Zápis ze schůze farní rady 13.5.2015

 
Přítomni: p. Bednář st., ml., František Pražan, Jiří Hájek, Pavel Dvořák, Václav Stodola, Marta Pražanová, Ludmila Kučerová
Omluven: František Stodola
 
Prvním bodem jednání byla pouť na Bukovině, kde jsme si rozdělili úkoly k jejímu zajištění.
Druhým bodem byl farní výlet, který se bude konat dne 23.5.2015. Upřesnění hodiny odjezdu autobusů - první autobus: 6,15 hod. od Bělidla, 6,20 hod. Orlovna, druhý autobus: 6,15 hod. Telecí u prodejny. Společný odjezd obou autobusů od prodejny Quanto v Borové v 6,30 hod.
 
Program výletu: 
8,15 hod. prohlídka kostela ve Sloupu, přesun do Sloupsko-šošůvských jeskyní - prohlídka začne v 9,20 hod. pro 75 lidí. 
12,00 hod. první skupina prohlídka jeskyně Výpustek
12,30 hod. druhá polovina účastníků prohlídka jeskyně
15,30 - 16,00 hod. začátek mše svaté v kostele v Hustopečích u Brna
Po skončení mše svaté se přesuneme kolem 17,00 hod. do sklípku U Krbu v Hustopečích u Brna - společná degustace vín + večeře
Odjezd domů.
 
Třetí bod jednání - další úpravy fary, které zdárně pokročily kupředu. Na programu též byla domluva ohledně úpravy soklu u kostela - co zvládneme svépomocí a co zadat firmě.

Jdi zpět