Zápis z pastorační rady ze dne 18.03.2015

 

Předmětem schůzky bylo stanovení a projednání akcí, které by se měly provádět na faře a v kostele v Borové včetně naplánování pastoračních aktivit na období do 23.5.215.

AKCE

Do kostela  - na kůr je naplánována výměna vchodových dveří za nové.

Z fary byl prodán kachlový sporák (za 13 000 Kč). Zakoupilo ho Sdružení salesiánů spolupracovníků.  Místo tohoto sporáku se do pohostinské místnosti pořídí krbová kamna v obdobné ceně.

Zvažuje se koupě el. sporáku do kuchyňky v klubovně (v současné době zde sporák není).

Plánuje se oprava kamenného soklu kostela (demontáž kousků cihel ze zdiva, jejich nahrazení kamenem včetně vyspárování zdiva) a provedení okapového chodníku kolem celého kostela (v součinnosti s Obcí Borová, která by měla opravit chodníky na hřbitově).

Projednala se možnost vyhlášení druhé mimořádné peněžní sbírky v návaznosti na již zrekonstruovanou kapli na faře. Celkové náklady byly ve výši 250 000 Kč (+ vitráž, kterou, ale hradil nejmenovaný sponzor). V první sbírce se vybralo cca 60 000 Kč. Tato druhá sbírka by byla určena na další potřeby farnosti.

V minulém roce proběhly první úklidové práce na spodní farní zahradě. Nyní se bude pokračovat.  Je třeba zkultivovat celou tuto část zahrady na trávník, který by se dal jednoduše udržovat. Prořezat stávající strom. Opravit oplocení. Je zde návrh že se odstraní stávající oplocení (sloupky, plotové brány a vlastní brána) a zůstane pouze kamenná zídka, která se musí opravit. Tyto práce by byly prováděny v rámci farních brigád – svépomocí.

PASTORAČNÍ AKTIVITY

Pastorační rada se usnesla, že je žádoucí a pro život farnosti důležité zapojení laiků do nedělní bohoslužby. Toto zapojení bude spočívat v lektorské službě liturgického čtení. Proto vyzveme farníky, aby se do této služby zapojili a na jednotlivá nedělní čtení se zapisovali do připraveného seznamu (samozřejmě se mohou hlásit i na čtení ve všední den).

Projednávala se možnost zorganizování „Noci kostelů“ a to v kostele sv. Kateřiny s programem od setmění do cca 22:00 hod. (29.5.2015).

23.5.2015 se uskuteční farní výlet a to na Moravu. Předběžně je navržena pouť do kostelů ve Vranově a ve Sloupu. Dále prohlídka sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek. Na závěr výletu je naplánováno posezení ve vinném sklípku s degustací vína, někde v okolí Brna.

 

Jednotliví členové pastorační rady si přebrali úkoly, které budou zajišťovat. Na další úkoly budou oslovení farníci.

Za farní radu:

M. Romportl, M. Pražanová, J. Bednář st., J. Hájek, F. Pražan, V. Stodola, F. Stodola, J.Bednář

Omluveni: Ludmila Kučerová

Jdi zpět