Zápis z pastorační rady ze dne 5.2.2015

Zápis z farní rady ze dne 5.2.2015

 

Předmětem schůzky bylo projednání a naplánování slavnosti vysvěcení farní kaple, která se bude konat 13.2.2015. Před samotným jednáním p. Romportl seznámil členy FR se stavem provedených prací v kapli. Stavební práce jsou již hotovy. Zbývá dovybavit inventář, který zajistí firma Boštík ze Sádku.

Na schůzce byla projednána možnost, že se pravděpodobně, všichni účastníci slavnosti nebudou moci vejít do prostoru kaple. Proto se do kaple umístí jen pár židlí (pro starší a nemocné farníky). Ostatní budou stát, a to i případně v přilehlých prostorách fary (chodby a klubovny), kde bude také, v omezeném množství, připraveno několik židlí.

Stanovené úkoly:

  • Marta Pražanová organizačně zajistí přípravu pohoštění. Za tímto účelem osloví i další ženy, které by ji pomohly jak s přípravou tak i něco napekly.
  • František Pražan zajisti pití (minerálky, pivo…).
  • Václav Stodola zajistí várnici na horkou vodu pro přípravu kávy a čaje.
  • Ostatní členové FR pomůžou s technickou přípravou fary ve čtvrtek 12.2.2015 (připravit kapli a přilehlé místnosti fary pro účastníky mše svaté a následného pohoštění).

 

(P. M. Romportl, M. Pražanová,J. Bednář st., J. Hájek, F. Pražan, V. Stodola)

Omluveni členové farní rady: František Stodola (Oldřiš), Ludmila Kučerová, Jan Bednář (Oldřiš)

 

Jdi zpět