Zápis z pastorační rady ze dne 08.12.2014

Přitomni byli . Jan Bednář st., Jan Bednář ml., Jiří Hájek, Marta Pražanová a Ludmila Kučerová
Omluveni: František Stodola, František Pražan, Pavel Dvořák, Václav Stodola
 
Po úvodní modlitbě jsme se začali zabývat prvním bodem programu a tím je
 
DOBA VÁNOČNÍ - ještě připomenutí na Štědrý den dětská půlnoční v 16 hodin odpoledne.
                     
Velká mše sv. ve 23 hodin při svíčkách.
 
     2) TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA   pan farář bude ještě kontaktovat paní starostku a domlouvat podrobnosti. Chceme vypravit 2 skupinky, obracíme se proto na dospělé o zajištění doprovodu.
 
     3) pan farář nastínil, že začal zjišťovat, jak by bylo možné uskutečnit naši pouť do Polska a navštívit místa, která jsou v plánu.
 
     4) nejžhavějším bodem našeho setkání byla obnova kaple. Jelikož podlaha je v nevyhovujícím stavu, musí se udělat nová. To předpokládá samozřejmě navíc práce i náklady. Ale vše se zvládne, a dobře to dopadne, jelikož jsou pracovití, ochotní a vstřícní farníci.
 
     5) nabízí se k prodeji velmi zachovalá kachlová kamna, málo používaná, krásný vzhled, výborný stav  za 13.000 Kč. Za tyto peníze by se koupila krbová kamna do pokoje pro hosty na faře. Pokud nebude zájem, dá se inzerát do QANTA a do jiné farnosti.
 
     Tak to je vše, čím jsme se zabývali.

Jdi zpět