Zápis z pastorační rady ze dne 09. 09. 2014

Sešli jsme se v plném počtu a po úvodní modlitbě jsme začali sestavovat PASTORAČNÍ PLÁN a PLÁN DALŠÍCH PRACOVNÍCH AKCÍ

1) Jako první záležitost bylo oznámení data tradičního poutního farního výletu na Chlumek. Pojedeme 5. října autobusy, na kole, vlastními auty, jak kdo bude chtít. Mše svatá bude opět ve 14.30 hodin. Vzadu je papír na přihlášení.

2) 19. října je MISIJNÍ NEDĚLE. Rádi bychom uspořádali misijní jarmark vyrobených věcí nebo upečených dobrot od dětí a peníze odeslali na konto misií.

3) 12. nebo 19. října /podle počasí, a hlavně podle větru/ chceme uspořádat DRAKIÁDU, tak se děti mohou na tuto akci pomalu připravovat

4) Na slavnost VŠECH SVATÝCH A VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH, bude vše jako v předchozích letech

5) A máme tu ADVENT a s ním spojené RORÁTY, AKTIVITA pro děti, přespání dětí na faře, prostě tak, jak jsme to teď prožívali. 

6) na MIKULÁŠE se můžete těšit i letos, až přijde jeho čas

7) krásný čas VÁNOČNÍ bude jako loni dětská půlnoční v 16 hodin
velká bude ve 23 hodin
vánoční koncert tradičně 26. prosince
a novinkou by měl být ŽIVÝ BETLÉM, který by byl v Telecí 25. prosince

8) a tradiční VÁNOČNÍ FLORBAL SE USKUTEČNÍ v místní sokolovně tentokrát v pátek 2. ledna 2015

9) noční SILVESTROVSKÁ MŠE SVATÁ ve 23.15 hodin s přípitkem a novoroční besedou na faře by také chybět neměla

10) a je tu nový rok a s ním spojená TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, rádi bychom sestavili 4 skupinky, bude to opět ve spolupráci s obecním úřadem a školou. My se budeme podílet dvěma skupinkami a dvěma vedoucími, tak už můžete přemýšlet, i když je ještě dost času

11) v plánu je DUCHOVNÍ OBNOVA ADVENTNÍ A POSTNÍ, ale termíny samozřejmě nejsou a budou včas známy

12) Duchovní obnova v Rokoli proběhne jako loni o víkendu, tentokrát to bude 6. až 8. února 2015

13) v době jarních prázdnin 16. až 22. února je v plánu lyžovačka v Orlických horách, která byla loni moc prima, proto bude opět uskutečněna

14) A jako chodíme na výšlapy v jarních až podzimních měsících, zazněl návrh a výlet na běžkách v našem okolí

15) A je tu jaro, měsíc květen a s ním spojený farní výlet 23. května. Zatím zvažujeme, kam se vydáme, včas oznámíme

16) V tomto měsíci budou děti samozřejmě také spát na faře, jako loni a bude pro ně připravený program

17) Farní den jsme naplánovali na 21. června

18) Táborák na ukončení školy a na zahájení prázdnin se uskuteční v pátek 26. června 2015

19) Pro velký ohlas už je naplánován druhý farní tábor na 12. až 18. července, je to před poutí, která je tentokrát 19. července 2015

 

tak to by byl pastorační plán a nyní něco k dalším zvelebovacím pracem

 

1) obnova kaple, která bude probíhat v době provozu, takže mše svaté by v zimě bývaly v kostele

2) začaly by práce na druhé straně fary, v zahradě, kde je vše v původním stavu

3) úklid na farní půdě, přistaví se kontejner a nepotřebné věci se odvezou

4) vybudování osvětlení u pergoly

5) Od příští neděle bude časový posun sbírky.Ta bude hned po přímluvách a vybrané peníze se ponesou spolu s obětními dary. Má to svoji logiku, přinášíme spolu s hostiemi, vínem a vodou i peníze, které si odřekneme, a dáváme je na potřeby farnosti.

Jdi zpět