O farnosti

Římskokatolickou farnost Borová netvoří, jak by se mohlo na první pohled zdát, jenom jedna obec. Do farnosti patří hned několik obcí a osad. Jsou to obce Borová (farní kostel sv. Markéty, kostel sv. Kateřiny), Oldřiš, Svatá Kateřina, Telecí (filiální kostel sv. Marie Magdaleny), Pustá Rybná (filiální kostel. sv. Bartoloměje), Lačnov (kaple Panny Marie Sněžné), Březiny a osady Bukovina (kaple sv. Jana Nepomuckého) a Mrhov.

Pravidelné každodenní bohoslužby probíhají pouze ve farním kostele sv. Markéty v Borové, který navštěvují zejména věřící z obcí Borová a Oldřiš. Od dubna do listopadu pak ještě je slavena mše sv. jednou za měsíc v neděli v kostele sv. Kateřiny.

 Obec Borová čítá necelých tisíc obyvatel a obec Oldřiš cca šestsetpadesát obyvatel. Z toho pravidelný počet návštěvníků nedělních bohoslužeb (myšleno mše sv. v sobotu s nedělní platností + neděle) činí cca stočtyřicet věřících. Nutno podotknout, že zejména obec Borová je silně zastoupena konfesí evangelickou. V obci je evangelická fara i kostel, ve kterém probíhají pravidelné nedělní bohoslužby.

Jak už je výše uvedeno, do farnosti Borová patří také obec Telecí s kostelem sv. Marie Magdaleny, ve kterém je každou neděli slavena mše svatá. Počet účastníků této bohoslužby je v průměru třicetpět věřících. Co je velkou radostí, ale i nadějí do budoucna, že z počtu třicetipěti věřících je čtrnáct malých dětí. Možná by se někomu mohlo zdát, že počet věřících je poněkud skromný. Avšak je třeba vědět, že tato obec je tvořena převážně konfesí evangelickou. V obci je evangelický kostel i fara, probíhají zde pravidelné nedělní bohoslužby. Obec Telecí čítá cca čtyřista obyvatel.

V ostatních obcích či osadách neprobíhají pravidelné bohoslužby, jen o poutích a v případě obce Pustá Rybná také při památce Všech věrných zemřelých.

Římskokatolická farnost Borová má řádně ustanovenou pastorační a ekonomickou radu. Ve farnosti funguje společenství školních dětí, společenství mládeže. Probíhá pravidelné modlitební setkání dvou skupin, tzv. Modlitby matek a setkávání ministrantů. Farnost se může pochlubit velice kvalitním chrámovým sborem dospělých, mladých, ale i dětí. Ve farnosti probíhají různé aktivity jako je společná pouť farnosti na Chlumek u Luže nebo jiné poutní místo, mše sv. se zaměřením pro děti s následným programem na faře, tradiční vánoční koncert,  vzdělávání dospělých, farní výlet, farní den, sportovní aktivity a další, o nichž se můžete dočíst ve farní kronice.

Jdi zpět