Duchovní správce

P. Mgr. Milan Romportl (*1969)

Vystudoval gymnázium v Litomyšli. Po absolvování základní vojenské služby byl zaměstnán u Českých radiokomunikací Praha. V letech 1994 -2002 pracoval u Celní správy ČR. V následujících letech, po absolvování tzv. teologického konviktu, vystudoval KTF UK v Praze. Ve 40 letech byl vysvěcen na kněze.

První dva roky své kněžské služby (2009 – 2011) působil jako farní vikář v Jičíně, po té jeden rok jako farní vikář v Kutné Hoře. Od srpna 2012 je ustanoven administrátorem ve farnosti Borová, což je jeho první samostatné místo.

Jdi zpět