Kaple Panny Marie Sněžné v Lačnově

Kaple Panny Marie v Lačnově je čtyřboká, zděná, s dřevěnou střechou a vížkou z 18. století.  Oltář pochází z konce 17. Století. Zvonek byl pořízen od obyvatelů Lačnova. Na plášti je relief Panny Marie a sv. Maří Magdaleny. Loni zde byla po dlouhé době sloužena mše svatá na svátek Panny Marie Sněžné a otec Milan chce, aby se každoročně slavila.

Jdi zpět