Kostel svatého Bartoloměje v Pusté Rybné

Kostel sv. Bartoloměje (filiální) náležel do roku 1786 k Poličce a od roku 1786 k Borové. Roku 1677 byl tu v dřevěném kostele stříbrný kalich a dva zvony. Starý dřevěný byl stržen a nahrazen novým, zděným roku 1838. Kněžiště je zakončeno polokruhem, loď je čtvercová, plackou klenutá, okna segmentová. Kruchta je na dvou sloupech. Sakristie vyšší tvoří apsis. Oltář s přemalovaným obrazem, kazatelna, varhany, lavice, obraz sv. Václava a Jana Nepomuckého z r. 1838. Zvonek slit r. 1848 od L.F. Stanke v Olomouci.

Jdi zpět