Kostel svaté Kateřiny

 

 

        První kostel /asi jen kaple/, byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Dodnes se zde slaví pouť v neděli po svátku tohoto světce. Ke cti sv. Kateřiny byl zasvěcen kostel postavený ze dřeva r. 1160. Pak toto jméno nesla i přilehlá osada. 

        

Studánka, pramen v louce, byl léčivý a ve veliké vážnosti u osadníků i v okolí. Hledali zde útočiště nemocní a neduživí. Já pamatuji, že na mši svatou se nabírala voda do konviček právě zde.

Roku 1402 byl kostel přestavěn na zděný, s farou. Její farář se jmenoval Blažek. R. 1421 byl vypálen buď Žižky nebo Maďary a Tatary.Zbylo jen kněžiště. Pak byl z milodarů znovu postaven a v roce 1889 rozbořen a postaven nový, nynější.

22. října 1893 byl posvěcen a zvon zde byl ze starého kostela. V první světové válce byl zvon stržen a odvezen. V roce 1931 byl ze sbírek a darů pořízen nový, posvěcen 28.6.1931. Druhá světová válka opět kostel umlčela. Po druhé světové válce osiřela i borovská fara, kněží dojížděli, mše svatá se zde sloužila asi 2x do roka.

 

Zlom nastal v roce 1968, kdy svitla radostná naděje v příchodu otce Vladimíra Pitrona, bodrého moraváka, do naší farnosti. Zároveň ožil i tento kostelík, mše svaté zde byly každou neděli, začalo se s opravami, zavedení elektriky, zakoupení zvonu s nápisem MARIA, POMOCNICE KŘESŤANŮ, ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU. Posvětil nám ho poličský vikář otec Jiří Schnitter. po dlouhé pauze se 26.11.1972 zvon opět rozezněl. Několik let jsem chodila zvonit v poledne Anděl Páně i já, když můj tatínek již nemohl. Bylo úžasné vyběhnout troje schody, otevřít okenice a ROZEZNÍT ZVON jeho nádherným hlasem. Moc ráda na to vzpomínám.

 

     V roce 1988 se dostal kostel do celkové rekonstrukce. Byla obnovena původní malba /ručně/ našimi obětavými farníky, vyměněna okna, položena nová mramorová dlažba, střecha, okapy, zdivo a jeho nátěr, prostě, co bylo potřeba, se opravilo a obnovilo. Kostelík slavnostně posvětil otec biskup Karel Otčenášek.  Ještě k oknům, ta nám podle návrhu Ludmily Jandové připomínají Desetiletí duchovní a mravní obnovy národa, vyhlášené otcem kardinálem Tomáškem. Otec Vladimír Pitron se velmi výrazně podepsal na všech kostelích v naší borovské farnosti. Toto je historie jednoho z nich.

 

Jdi zpět