Farní kavárna

26. 04. 2020 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Mše svatá pro děti

15. 05. 2020 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Pouť na Bukovině

17. 05. 2020 (neděle)

Dne 12. 5. 2019 se ve 14h uskuteční tradiční pouť na Bukovině.

Farní kavárna

24. 05. 2020 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

První svaté přijímání

07. 06. 2020 (neděle) 09:00 - 10:30

V neděli 7. 6. 2020 se uskuteční ve farnosti první svaté přijímání. Začátek mše sv. v 9h.

Svěcení nové kaple sv. Farntiška z Assisi

14. 06. 2020 (neděle) 15:00 - 17:00

Dne 14. 6. 2020 dojde v obci Oldřiš k vysvěcení nové kaple sv. Františka z Assisi. Hlavní celebrantem bude diecézní biskup J.E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. Začátek bohoslužby v 15h. Po skončení bohoslužby se bude možné s otcem biskupem také setkat. Všichni jste k této mimořádné události farnosti srdečně zváni.

Farní den

21. 06. 2020 (neděle)

Již sedmý farní den by měl proběhnout 21. června 2020. Tak jako v uplynulých letech začneme mší sv. v 10h, po které se přesuneme do areálu Orlovny v Oldřiši.

Mše svatá pro děti

26. 06. 2020 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným opékáním klobás na farní zahradě.  Těšíme se děti na vás.

Poutní mše sv. v kostele sv. Markéty

19. 07. 2020 (neděle)

Dne 19. 7. 2020 se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Markéty. První mše sv. bude v 8:00h, druhá v 10:30h.

Sedmý farní tábor 2020

02. 08. 2020 (neděle)

Sedmý farní tábor se uskuteční od 2. 8. do 8. 8. 2020 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude včas upřesněn.

Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 2. 8. 2020 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.