Mše svatá pro děti

15. 11. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Farní kavárna

24. 11. 2019 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Adventní duchovní obnova

30. 11. 2019 (sobota) 09:00 - 12:45

Dne 30. 11. 2019 proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova, kterou povede P. Pavel Kedlečík SDB ze Sebranic. Začátek v 9h v klubovně na faře. Duchovní obnova bude zakončena mší sv. přibližně ve 12h.

Pouť na Svatý Kopeček u Olomouce

07. 12. 2019 (sobota)

Dne 7. 12. 2019 bude naše farnost putovat na Svatý Kopeček u Olomouce. Mše sv. v bazilice Navštívení Panny Marie začne v 10:30h. Dále je v plánu navštěva katedrály sv. Václava v Olompouci. Po skončení prohlídky budeme také moci zakusit atmosféru adventních trhů v tomto městě. Odjezd bude ještě upřesněn. Zájemci zapisujte se v kostele na připravený arch papíru. 

Mše svatá pro děti

13. 12. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Tentokrát s předvánoční tematikou. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Půlnoční mše svatá pro děti

24. 12. 2019 (úterý) 16:00 - 17:00

Živý betlém

25. 12. 2019 (středa)

Na Boží hod vánoční bychom Vás rádi pozvali na představení Živý betlém v podání našich dětí. Je naplánováno, že toto představení se opět uskuteční na farní zahradě.  Po skončení tohoto vystoupení si společně zazpíváme i několik vánočních koled. Všichni jste srdečně zváni. Začátek ve 14:30h.