Slavnost posvěcení kaple sv. Františka z Assisi

26. 06. 2022 (neděle) 10:00 - 11:00

Opékání na začátku prázdnin

01. 07. 2022 (pátek)

Dne 1. 7. se po mši svaté pro děti na farní zahradě uskuteční opékání klobás. Děti i rodiče jsou srdečně zváni.

Výlet s dětmi

06. 07. 2022 (středa)

Dne 6. 7. 2022 se uskuteční výlet s dětmi. Čas odjezdu i místo výletu, bude ještě upřesněno.

Farní tábor

31. 07. 2022 (neděle)

Další farní tábor se uskuteční od 31. 7. 2022 do 6. 8. 2022 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude ještě upřesněn.