Mše svatá pro děti

29. 03. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Křížová cesta u křížků farnosti

31. 03. 2019 (neděle)

Na 4. neděli postní 31. 3. se v naší farnosti uskuteční netradiční modlitba křížové cesty zaměřená na účastníky silničního provozu. Zvláštností této křížové cesty bude, že jednotlivá zastavení  naší společné modlitby budou u 14 křížků v našich obcích (Borová, Oldřiš). Délka trasy činí cca 23 km, ptoto přesuny mezi jednotlivými zastaveními proběhnou motorovými vozidly. Sraz  je ve 14h na parkovišti pod kostelem.

Farní kavárna

07. 04. 2019 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Mše svatá pro děti

26. 04. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Farní kavárna

05. 05. 2019 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Pouť na Bukovině

12. 05. 2019 (neděle)

Dne 12. 5. 2019 se ve 14h uskuteční tradiční pouť na Bukovině.

Mše svatá pro děti

17. 05. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Farní výlet

25. 05. 2019 (sobota)

Další farní výlet se uskuteční ve dnech 25. 5. - 26. 5. 2019. Rádi bychom navštívili Západní Čechy. Konktrétně to bude v sobotu 25. 5. Bečov nad Teplou (gotický zámek, relikviář sv. Maura), klášter Teplá (mše sv., prohlídka kláštera), naučná stezka a v neděli Mariánské Lázně (mše svatá, individuální prohlídka lázeňského města, expozice Boheminium). Předpokládaný návrat v neděli 26. 5. do 20:30h.

První svaté přijímání

02. 06. 2019 (neděle)

V neděli 2. 6. 2019 se uskuteční ve farnosti první svaté přijímání. Začátek mše sv. v 9h.

Mše svatá pro děti

21. 06. 2019 (pátek)

Mše sv. pro děti s následným programem ve farní klubovně. Můžete se těšit na hry i tvořivou činnost. Občerstvení zajištěno. Těšíme se děti na vás.

Farní kavárna

23. 06. 2019 (neděle)

Po ranní mši sv. zveme všechny do farní kavárny k příjemnému posezení a popovídání. V nabídce jsou různé druhy kávy, teplé a studené nápoje a další občerstvení.

Opékání klobás na farní zahradě

28. 06. 2019 (pátek) 19:00

Na konec školního roku zveme všechny děti a jejich rodiče, stejně i mládež k opékání klobás a společnému poszení na farní zahradě.

Šestý farní tábor 2019

04. 08. 2019 (neděle)

Šestý farní tábor se uskuteční od 4. 8. do 10. 8. 2019 na Borku u Budislavi. Tábora se mohou zúčastnit děti naší farnosti od 2. do 9. třídy základní školy. Termín podání přihlášek bude včas upřesněn.

Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 4. 8. 2019 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.