Poutní mše svatá v kostele sv. Markéty

Dne 14. 7. 2024 se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Markéty. První mše sv. bude v 8:00h, druhá v 10:30h.

Jdi zpět