Drakiáda

V neděli 31. října 2021 bychom opět rádi v naší farnosti uskutečnili  farní drakiádu. Pokud bude příznivé počasí, sešli bychom se ve 14.00h u fary. Na tuto akci jsou zvány nejenom děti, ale jejich rodiče i prarodiče. Těšíme se na vás. 

Jdi zpět