Pouť farnosti do Koclířova u Svitav

Srdečně Vás všechny zveme na farní pouť do Českomoravské Fatimy v Koclířově. Mši svatou budeme slavit ve 14:30h. Následně se něco více dozvíme o tomto poutním místě i událostech zjevení Matky Boží ve Fatimě. Zájemci o tuto pouť se zapisujte v kostele nebo se nahlašte přímo u P. Milana Romportla.

Jdi zpět