Misijní koláč

Na Misijní neděli 20. října 2019 se v naší farnosti uskuteční tzv. Misijní koláč. Je to projekt Papežského misijního díla, do kterého se může zapojit každý (maminky a děti, babičky a vnoučata). Rádi bychom, aby po skončení mše sv. 20. října 2019 proběhl u našeho kostela prodej tzv. misijních koláčů, který by zajistily naše děti. Výtěžek této aktivity bude věnován na účet Papežských misijních děl.

Jdi zpět