Drakiáda

-

V sobotu 19. října 2019 bychom rádi v naší farnosti uskutečnili šestou farní drakiádu. Pokud bude příznivé počasí, sešli bychom se ve 14.00h u fary. Samotná soutěž by proběhla na kopci ke "Štamberku". Na tuto akci jsou zvány nejenom děti, ale jejich rodiče i prarodiče. Těšíme se na vás. 

Jdi zpět