Poutní mše svatá u kapličky v Lačnově

Dne 4. 8. 2019 se ve 14:30h uskuteční tradiční poutní mše svatá u kapličky v Lačnově.

Jdi zpět