Adventní aktivita pro děti

Adventní aktivita pro děti

Tak jako v loňském roce, tak i letos, se na první neděli adventní před obětním stolem objevilo něco, co na první pohled upoutalo pozornost našich dětí. Tentokrát to nebyla adventní cesta do Betléma, na kterou děti postupně vkládaly své šlápoty. Letos je před naším oltářem něco docela jiného. Je to ...

Čti více ...

Mikuláš

Do našeho kostela přišel v neděli po mši svaté sv. Mikuláš. Letos nás všechny nachytal. Nejdříve se zeptal dětí, jak se snaží pomáhat rodičům, jak jsou hodné a 

Čti více ...

První fáze úpravy okolí fary

Když pomalu utichly podzimní práce na zahradách a zahrádkách farníků, přistoupilo se k první fázi úpravy okolí fary. Bylo třeba se vypořádat s letitým porostem

Čti více ...

Pouť farnosti na Chlumek u Luže

V neděli 27. října se naše farnost vydala na již druhou pouť do chrámu Panny Marie Pomocnice na Chlumek. Pouť se setkala opět s velkým zájmem farníků a tak nebylo divu, že 

Čti více ...

Dětská mše svatá

25. října prožily naše děti už několikátou DĚTSKOU MŠI SVATOU. Je to už pravidelné setkávání v kostele a následně na faře. Je vidět, jak dětí přibývá, zvou si své kamarády, a reagují velice živě na podněty pana faráře. Vždy to tak nebylo, protože si na tuto situaci zvykají. Na promluvu jsou pozvány dopředu a rozvine se povídání na téma evangelia. Dnes bylo o tom, jak celník a farizeus přišli do chrámu. Pan farář si pro děti přinesl 2 krabičky. Jedna byla modrá, moc pěkná a druhá obyčejná papírová a na ní izolepa. Na otázku KTEROU? Děti okamžitě ukázaly na modrou. Potom se odkryl obsah obou. V modré krásné byla shnilá jablka a v druhé, méně pěkné, byly všelijaké dobroty. To bylo ale překvapení!!! Jistě všichni víte, která krabička vyhrála. A ještě si představte, že vyšlo na každého a nic nezbylo. Nikdo přitom nevěděl, kolik dětí přijde. Potom ještě otec Milan s dětmi pohovořil, jací máme být uvnitř, abychom měli dobré a upřímné srdce a nebyli povrchní. Děti se opravdu hezky zapojovaly a my ostatní jsme měli moc hezký pocit. Kde nejsou děti a mládež, farnost umírá. A my doufáme, že snad budeme žít. No, a fara se jen třese, dětem se zde líbí a někdy na zklidnění je potřeba i píšťalka. To aby nám starší děvčata, která se o děti starají, neochraptěla. Moc mě mrzí, že nejsou fotky, tak snad příště. 

Pouť Lačnov

Lačnov – obnovení poutní tradice farností: Borová, Telecí, Sádek

V srpnu 2013 na pouti Panny Marie Sněžné se sešlo kolem 65 poutníků. Někteří připutovali pěšky, na kole nebo 

Čti více ...