Pouť do Říma

Pouť ke sv. Petru a Pavlu do Říma
Všechny cesty vedou do Říma! O tomto rčení se přesvědčila i naše farnost, když se po dlouhodobém plánování a ještě delším snění rozhodla putovat za svatým Petrem a Pavlem do Věčného města.
Naše pouť se začala v úterý 11. Září 2012, kdy jsme ve večerních hodinách nastoupili na palubu autobusu, který se tak stal po příštích pět dní naší pojízdnou základnou. Do cíle naší cesty jsme dorazili druhý den odpoledne a nedočkaví stanout na místech, kde před námi zajisté stanuli i apoštolové Petr a Pavel, jsme se ihned vydali navštívit baziliku sv. Pavla za hradbami. Večer jsme se vrátili do Gerini – salesiánského centra, kde jsme byli po celou naši pouť ubytováni. Zde na nás už čekala vynikající večeře, která byla příjemným zakončením dne.
Druhý den jsme se již časně zrána vydali vstříc duchovnímu centru celé naší katolické církve – Vatikánu. Po trochu složitější cestě římským metrem , jsme se kolem sedmé hodiny dostali do baziliky sv. Petra , kde jsme společně slavili „soukromou“ mši svatou. Baziliku a překrásný výhled z její kopule, jsme obdivovali celé dopoledne. Poté jsme se vydali k dalšímu cíli naší cesty , k Lateránské bazilice sv. Jana. Nakonec jsme si prohlédli také dominantu celého Říma – Koloseum.
Páteční den jsme začali mší svatou v kapli, která nám byla k dispozici přímo v areálu Gerini. Po mši jsme se nasnídali a v devět hodin jsme už nasedali do autobusu a jeli jsme vstříc starobylým katakombám, kde se také psala historie křesťanství. Poté jsme se na přání „silnější menšiny“ vydali k moři. Ani počasí, které nám zrovna dvakrát nepřálo nás neodradilo od koupání v Tyrhénském moři. Po tomto osvěžení jsme se vydali zpět na Gerini, kde jsme si trochu oddychli a posilnili se na následující prohlídku nočního Říma.
Sobotní den jsme opět začali mší svatou, po níž jsme vyrazili na další putování po Římě. Na programu tohoto dne byla především návštěva baziliky Panny Marie Sněžné, kde jsme naši farní pouť zakončili.
Večer jsme se pak neloučili jen s Římem, ale také s naším výborným průvodcem, hlavním organizátorem a zprostředkovatelem celé pouťi – páterem Toníkem Pražanem. Když jsme pak autobusem mířili směrem k domovu, plni krásných zážitků, mohli jsme cítit, že naše farnost žije, a že společně můžeme podniknout (a já doufám, že se tak stane) ještě spoustu dalších akcí, na které se již teď moc těším…

 

Jdi zpět