Pouť k sv. Františku s Assisi 10.10.2021

Po sobotní večerní adoraci jsme slavili v neděli pouť v kapli svatého Františka z Asissi. Bylo to i pěkné datum:  10.10. v 10 hodin dopoledne. Svou přítomností nás poctil Mons. Jan Paseka, generální vikář, který slavil mši svatou. Vyšlo i počasí a naše schola celou bohoslužbu doprovázela krásnou hudbou.  Při homilii vyšel otec generální vikář před kapli aby mohl být blíže všem, kteří seděli venku. To bylo moc hezké. Po mši svaté následovala pěkná beseda, při níž oba duchovní otcové popovídali se všemi,  kteří  zůstali, i s těmi, kteří se starali o občerstvení. Za slunečného dne jsme si vše moc hezky užili.

Jdi zpět