Karolína a Andrea - křest a biřmování 31.5.2020

V neděli o slavnosti Seslání Ducha sv. v naší farnosti přijaly svátost křtu a biřmování dvě slečny. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být přítomni této radostné události, a přejeme oběma radost, pokoj, otevřené srdce, odvahu a vytrvalost.

 

Jdi zpět