Misijní neděle 20.10.2019

Letošní Misijní neděle se opět vydařila. Krásně jsme ji oslavili v našem malebném kostelíku v Telecím. Jak je patrno z fotografií, v obětním průvodu děti přinášely různé dary, týkající se daného kontinentu. Zároveň byly tyto dary komentovány a doplněny přímluvou věřících. Děti byly, jak se patří, krásně oblečeny v barvách příslušných světadílů. Nedělní bohoslužba proběhla i při pěkném doprovodu naší letité varhanice, jíž zdatně pomáhal náš malý „minisbor“. Po skončení mše svaté jsme si mohli zakoupit koláčky a jiné dobroty a tak přispět na misie, z čehož máme všichni upřímnou radost.

Jdi zpět