Farní výlet 25.5. - 26.5.2019

V sobotu brzy ráno jsme se s našimi farníky, kteří chtějí objevovat krásy naší země a zažít farní společenství trochu jinak, vydali tentokrát směrem na západ.

Ráno jsme si přivstali, protože nás čekala skoro tří hodinová cesta do Prahy a po menším občerstvení na benzínce jsme pokračovali do Bečova nad Teplou. Zde nás čekal nádherný pohled na hrad a zámek, kde jsme zamířili k relikviáři sv. Maura.Zde se též nachází ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Apolináře a sv. Timoteje. Tento prostor je pečlivě hlídaný a prohlídka časově omezená, ale i přes to jsme měli možnost se na chvilenku u ostatků zastavit a ztišit.

Odtud jsme přejeli do premonstrátského kláštera v Teplé, kde jsme společně s některými bratry slavili mši svatou. Tento klášter byl založen ve 12.století blahoslaveným Hroznatou,který též založil kanonii premonstrátek v blízkém Chotěšově. Po mši svaté jsme se krátce pomodlili u ostatků sv. Hroznaty, které jsou uloženy v boční kapli klášterního kostela Zvěstování Páně. Po dobu prohlídky kláštera venku krásně sprchlo a když jsme vyšli už na nás opět pokukovalo sluníčko, tak jsme si mohli prohlédnout okolí kláštera z venku.

Konečný cíl dnešního dne byl rekreační areál U mlýna ve Staré Vodě, zde nás čekala teplá večeře, ubytování a odpočinek. Čas se ale našel i na fandění našim hokejistům a tak každý strávil večer podle chuti a svých sil.

V neděli ráno po snídani jsme vyrazili směrem do města Velká Hleďsebe, kde jsme slavili mši svatou v kostele sv. Anny a poté odjeli na prohlídku do Mariánských Lázní. Počasí nám přálo, tak jsme si prohlídku města mohli vychutnat v plné parádě rozkvetlých stromů, keřů, upravených parků....Nádhera. Domů jsme dorazili ve večerních hodinách.

Jdi zpět