Modlitební procesí 5.5.2019

Dnes jsme se s otcem Milanem vypravili do přírody ke kříži vyprosit si požehnání pro celý letošní rok. Sice byla opravdu zima, foukal studený vítr, ale přesto nás neodradil od našeho plánu. U kostela jsme naše modlitební procesí zahájili a vyrazili. Cestou se k nám ještě přidali další a už jsme mohli začít modlitbou růžence, která vyplnila celou cestu. Mezi desátky jsme zpívali sloky z písně k Panně Marii Růžencové. Na místě už na nás čekali další farníci, kteří přišli z jiného směru. Všichni jsme vykonali ještě májovou pobožnost a otec Milan nám dal velké kněžské požehnání. To zahrnovalo nás zúčastněné, naše rodiny a celou farnost, veškerá pole, louky, lesy.  Na závěr jsme se vyfotili. Co ale bylo zajímavé, přes velmi  studený vítr /dalo se říct, že byla opravdu kosa/, jsme se hned nerozešli, ale povídali si. Jedna z nás měla teplou kávu a malé pohoštění. To bylo v plánu původně, kdyby bylo teplo. Ona si to vzala za své i v tomto počasí a bylo to moc hezké. Máme všichni  dobrý pocit, že jsme něco obětovali ze svého pohodlí pro úrodu letošního roku.

  

Jdi zpět