Živý Betlém 25.12.2018

Letos se vedení představení ujal pan Větrovský za pomoci paní Marie Mlejnkové. Sešlo se nás hodně a měli jsme úžasný zážitek. Během hry se objevily i netradiční postavy, jako je ďábel a smrtka. Projevovaly se svým typickým způsobem. Nakonec ale uznaly, že jejich vláda končí a musí se podřídit. A co je na našem betlému zvláštní? V jesličkách leží živé miminko. Díky všem účinkujícím. Bylo na nich vidět opravdové nasazení. A bez obětavosti dospělých by to prostě nešlo. Dokázali děti nadchnout, a to je hlavní. Tak ještě jednou díky, díky všem.

Jdi zpět