Rekolekce v Jeníkově 2-4.3.2018

Letos ve dnech 2.-4.3. udělal o.Milan změnu a pozval nás na duchovní obnovu místo do Rokole do Jeníkova. Sešlo se nás celkem 18 farníků, kteří rádi přijeli a chtěli udělat něco pro svoji duši.

Obnovu jsme začali večerní mší svatou a poté jsme se sešli u krbu, kde nás o.Milan seznámil, jak vše bude probíhat. Začal na téma: JEŽÍŠ - náš nejlepší přítel.

Druhý den po ranních chválách následovaly tři přednášky, které se týkaly modlitby a našeho osobního vztahu k Bohu. Sobotní večer jsme zakončili společnou adorací v kapli.

V neděli jsme na závěr shlédli film - CHATRČ, o kterém jsme ještě chvíli diskutovali. Celé se nám to moc líbilo a věřím, že obnova přinesla užitek nám všem.

Napříště bych chtěla povzbudit všechny, kteří váhali, aby se odhodlali a udělali si čas na setkání s Pánem. Stojí to za to!!

Jdi zpět