Farní pouť do Polska 20-22.5.2016

Pouť farnosti Borová 20. – 22.5.2016

 

Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Lagiewniki – Czestochowa

 

Odjezd byl stanoven na pátek 20. května na 5:00 hod. Všichni přišli včas a tak jsme skutečně vyjeli. Po úvodní modlitbě jsme se svěřili pod ochranu andělů strážných. Cesta probíhala v klidu a my po třech hodinách jízdy vystoupili z autobusu ve Wadowicích, rodném městě Jana Pavla II. Pod vedením sestry Doubravky jsme došli na náměstí, kde se nachází bazilika Nejsvětější  Panny Marie a rodný dům Jana Pavla II. V 11. hod. jsme měli mši svatou v bazilice u hlavního oltáře, poté prohlídku muzea, které je v rodném domě Jana Pavla II. Po prohlídce jsme společně došli k autobusu a přejeli na Kalwarii Zebrzydowskou. Zde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku a potom asi hodinový rozchod. Kalwarie se rozkládá na 400 ha a v době Velikonočních svátků sem přijíždí na obřady až 150 tisíc lidí. Pátek jsem zakončili odjezdem na ubytování a večeři.

V sobotu 21. května jsme navštívili Světové centrum kultu Božího Milosrdenství a klášter Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství, ke kterému patří i naše průvodkyně. Zde jsme měli přednášku o Božím milosrdenství a potom mši svatou v klášterní kapli, kde byly vystaveny ostatky sv. Faustíny. Po mši a samostatné prohlídce poutního místa, jsme se přesunuli do Krakowa, kde jsme navštívili Wawel, hrad i s katedrálou, místo korunovace polských králů. Po společné prohlídce Wawelského návrší, jsme se přesunuli do centra Krakowa na náměstí, kde si každý sám mohl prohlédnout kostely, historickou tržnici a mnoho jiného.

V neděli 22.května jsme navštívili poutní místo v Czestochowe. V 10.hod jsme zde v kapli měli mši svatou, poté následovala samostatná prohlídka poutního místa s návštěvou kaple Panny Marie, kde je obraz Černé Madony Čenstochovské. Pouť jsme zakončili modlitbou májové před sochou Panny Marie. Následoval přesun na parkoviště, kde na nás čekal autobus a my se vydali na cestu domů.

Chtěl bych ještě poděkovat otci Milanovi a sestře Doubravce za zorganizování pouti a doprovod po poutních místech Polska.

 

 

 

                                                                                              Poutník

 

   

Jdi zpět