Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.

Milí farníci,

když jsem přemýšlel, jaké duchovní slovo bych mohl umístit na nové webové stránky, rozjímal jsem zrovna nad tímto textem evangelia:

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: „Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli.“ Ale on jim odpověděl: „Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo.“ (Lk 8, 19-21)

Nějak více jsem si v tu chvíli uvědomil, s jakou naléhavostí Ježíš hovoří o rodině, která není založena na pokrevním příbuzenství, ale která stojí na jiných základech. Totiž na Božím slově, na plnění Boží vůle a na touze budovat Boží království. Měli bychom si být vědomi, že každý křesťan, každý kdo přijal Krista do svého života, je povolán k tomu, aby velkoryse přijímal Boží slovo a budoval nové společenství kolem Ježíše. Tedy rodinu, která by pro něho měla být velmi důležitá.

A to my přeci můžeme. Můžeme se tak nasadit v budování Božího království na rovině farnosti. Ta by totiž pro nás měla být rodinou, společenstvím kolem Ježíše, který nás všechny přitahuje a spojuje v jedno. Společenstvím, kde se budu cítit dobře, kde se budu cítit přijat a kam se budu těšit znovu a znovu přicházet. Farnost by pro nás mohla být prostředím, kde budu vnímat, že nejsem lhostejný, ale naopak důležitý, kde budu vnímat, že se za mne ti druzí modlí, že na mne myslí. Tak jako ve své vlastní rodině.

Přál bych nám všem, abychom takovou farnost společně budovali, abychom se měli navzájem rádi a byli rádi spolu nejen při bohoslužbách, ale i při jiných aktivitách, které utužují společenství. Kéž nám Pán v našem snažení žehná.

P. Milan

Jdi zpět