VY JSTE SŮL ZEMĚ A SVĚTLO SVĚTA

 
        Často jsem přemýšlel, co by vám, manželům a manželkám, chtěl povědět Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou pohlédl a chtěl by vás potěšit a povzbudit. Možná by řekl:
 
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY MANŽELÉ, kteří jste svůj život postavili na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste sobecky neodmítli děti a v důvěře jste v nich přijali Boží dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí děti a staráte se o ně jako o vlastní.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste starost o váš vzájemný vztah, o vaši rodinu a o výchovu dětí nepostavili až za své zaměstnání a záliby.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY,kteří si dokážete odpouštět  i těžká provinění a začínat znovu, protože právě tím jste znamením milosrdného Boha.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste lásku neoddělili od zodpovědnosti a zůstáváte si věrni, protože právě tím svědčíte o absolutní věrnosti Boží.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí a krizí, které ke každému manželství patří,nevidíte v rozchodu.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste se neuzavřeli sami v sobě, ale jste zdravě otevřeni vůči světu okolo vás.
   BLAHOSLAVENÍ JSTE, když se vám kvůli zachování vašeho manželského slibu budou ostatní posmívat a považovat vás za hlupáky. Nebojte se, vaši odměnu vám nikdo nevezme.

Jdi zpět